Start Tracking

Recent tweets for "vaahaka"

@Maaaji3M Mi vaahaka thoe thi dhakkanee. Yaagundaa hedhi deals thakaai, soi kuri agreement thakuge vaahaka thoe?… https://t.co/SMZZppRbKU
3 followers     Reply Retweet Favorite
@Phiraash MLakka dhuvass vejjeh vakkan kuraathaa! Gaumuthakaai i vaahaka thoe thi dhakkanee. Yaagundaa hedhi deals… https://t.co/nYoVdNczzw
4 followers     Reply Retweet Favorite
suruheethah gina kohfaves thi dhakany hama India in dhin $800m Loan ge vaahaka, bahlava Embudhu falhu investment ek… https://t.co/H0IUqVeiYS
1,500 followers     Reply Retweet Favorite
@Maaaji3M MMPRC ge vagunge masala thah balan fesheemaa kei nuvegen gaumah emmeh ehee vaa meehunnai gulhey gothun dh… https://t.co/Dn0nYFFjWL
5 followers     Reply Retweet Favorite
@hussainzeeny Hageegathah vagunneh vaahaka eh nudhahkkaane. Balaanee dhogeh hedheythoe. Kithanme vareh kuriyas MMPR… https://t.co/py79Vz0loC
21 followers     Reply Retweet Favorite
@Phiraash Vagun ge masala thah balan fesheema India ey kiyaafa dhogu vaahaka mi fathuranee! India ga vess eba thibi… https://t.co/EsbJtPG9Ve
14 followers     Maldives     Reply Retweet Favorite
@adamialee @Roxeyna Vakkan koh koh malhi ereema salaamai nuvaane kan egumun dhakkaa haa dhogu vaahaka. #VagunHifaa… https://t.co/t1ES1oQXB3
0 followers     Maldives     Reply Retweet Favorite
@hammerheadmv @sajuwerrr Adhurey ebunanee meege mathi mahegge vaahaka kanneyge. https://t.co/4EdR3HHBeP
996 followers     Reply Retweet Favorite
@Roxeyna vaki bayakah thoa insaafu othee. Enme baarugadhaiee banguraluge ahuluverin tho. Abadhuves banguraaboegen u… https://t.co/VTevAduWxr
211 followers     Maldives     Reply Retweet Favorite
@Roxeyna Royal rape case vaahaka dhakan kerunu thoa anhenuney kiyaafa anga nuthalaaa bappa alaafa thibi thanthana m… https://t.co/Fuou3jRvwY
220 followers     Reply Retweet Favorite
Ferry akah hama ekani Male’ Hulhumale’ aa Villimale’ ferry fenifa thibi bayaka dhahkaa ferry ge vaahaka ehaa muhinm… https://t.co/O7qBOvoqvj
9,869 followers     AdduCity, Maldives     Reply Retweet Favorite
RT @shuja3831: @Roxeyna Safari ehgga Bidheysee Kanbalakah Jinsee Furahssaara kureema Kulhunee Drama eh.Anhenunge Haqquthakuge Vaah… https://t.co/adptKurgII
3,187 followers     Maldives     Reply Retweet Favorite
RT @shuja3831: @Roxeyna Anhenakah Jinsee Furahssaara koh gen Eh Massala Husha elheema @Roxeyna men Thibbevee Hanu.Mi dhakkanee Dr.… https://t.co/KUOMC5PP8c
3,187 followers     Maldives     Reply Retweet Favorite
RT @shuja3831: @Roxeyna Sarukaarah Varah asaru kohffi.Anhenunge Haqquthakuge vaahaka dhakkaafa Verikan libuneema emmen Baibahaage… https://t.co/7BMWgz4y4Y
3,187 followers     Maldives     Reply Retweet Favorite
bodu thiladhummatheega ehbahuri maadhan huhdha dhinas thiyahvuren Avahah dhathuru kuraane fereethah sarukaaru nikan… https://t.co/Lzw3Rh49e6
6 followers     maldives     Reply Retweet Favorite
@AleeVoice: @fahume @ZainZeeZain1 @thyyms Mikiyanee mulhi magumathi furaalaa vaahaka eh noon. Magu hingaa meehunah… https://t.co/T58PJZwJzP
1,392 followers     Maldives     Reply Retweet Favorite
RT @Nala_Mode: Kaaku @ibusolih ah dhin ladeh tha alhe mee? Mihen hadhan heyoves nuvaane dho Majils thereyga @narendramodi dhehki v… https://t.co/SB01OI5jAp
628 followers     Reply Retweet Favorite
@AhmeddXxxxx Hageegathah vagunneh vaahaka eh nudhahkkaane. Balaanee dhogeh hedheythoe. Kithanme vareh kuriyas MMPRC… https://t.co/Zg4ml2diSp
3 followers     Reply Retweet Favorite
RT @VMookey: Ehthaaku thibegen eh party dhemeehun eh mauloo ehga dhekki vaahaka. Heyovaru varakah asarukoffikan dhaleelu kohdhey… https://t.co/4QxRWG2wqe
857 followers     Kulhudhuffushi     Reply Retweet Favorite
RT @cnm_mv: Dhivehi anhenunnah kudaameesvaa gothah Shujau vaahaka dhahkaifi https://t.co/og8HCiyXUa
11,608 followers     Reply Retweet Favorite