Start Tracking

Recent tweets for "quarantined"

RT @ilovegoodsthing: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_Vietnam 🇻🇳🇻🇳 #COVID19 thấy ghét ghê thượng đẳng thì về cái ổ dịch mà… https://t.co/Y1IjfZFl0p
52 followers     Reply Retweet Favorite
RT @trandieulinh191: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_VietNam #COVID19 #Korea #Korean #격리를거부하면베트남을떠나십시오 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 #Daegu… https://t.co/2qnECYEIPu
14 followers     Reply Retweet Favorite
Some Korean from Daegu (where many people are infected with nCov19) come to my country-Vietnam. But they don't foll… https://t.co/1xhhru0LNl
4 followers     Reply Retweet Favorite
RT @ThanhTm08039627: Some Korean from Daegu come to my country - Vietnam. But they don't follow my government's instructions about the q… https://t.co/3GxoD8RVJJ
25 followers     Việt Nam     Reply Retweet Favorite
RT @Jmtallerthanme: Somewhere in Vietnam 🙃 Do we look happy? No. If you all want to get through this disaster, pls listen 🇻🇳… https://t.co/zYBBX1l1Sl
161 followers     Ho Chi Minh, Vietnam     Reply Retweet Favorite
RT @dora_peo: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_VietNam #COVID19 #Korea #Korean #격리를거부하면베트남을떠나십시오 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 #Daegu… https://t.co/RpRAVbiL51
18 followers     Việt Nam     Reply Retweet Favorite
RT @yndpchj: trend thì trend, vẫn phải nhắc mọi người giữ cái đầu lạnh, đừng để bạn bè năm châu nhìn vào họ đánh giá… https://t.co/38Mx3ZOY0n
0 followers     Reply Retweet Favorite
#if_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳 #this_is_vietnam_not_your_country🇻🇳🇻🇳🇻🇳 #vietnam #korea
147 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Minhhuyen2128: Could you please act like you come from the developed country where people's knowledge and awareness are very high?… https://t.co/3SIXZF79p3
25 followers     Reply Retweet Favorite
RT @JulieHanLy3: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_Vietnam #격리를거부하면베트남을떠나십시오 #COVID19 https://t.co/y7GR15Uxd2
11 followers     Hanoi, Vietnam     Reply Retweet Favorite
RT @khngoc2501: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_Vietnam 🇻🇳🇻🇳 #COVID19 #DAEGU Đi du lịch chứ không phải đi làm má thiên… https://t.co/lOLJ3ZUZJl
52 followers     Reply Retweet Favorite
RT @TheFlow67473017: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_Vietnam https://t.co/Ji02yg0THG
20 followers     Reply Retweet Favorite
RT @JinXiu33223555: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_Vietnam #Covid_19 #Vietnam #danang Đã đủ followers, thanks mọi người… https://t.co/gj1MH45z2L
32 followers     Việt Nam     Reply Retweet Favorite
RT @CHANSOOperior: The no. of confirmed coronavirus patients in the korean military is now at 11 and Currently 7.7K soldiers are being… https://t.co/snLUS1fHB2
118 followers     Canada     Reply Retweet Favorite
RT @Orange_box2709: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_Vietnam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Vì Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn Sàng !
0 followers     Reply Retweet Favorite
RT @HoangVu24: #If_you_refuse_to_be_quarantined_get_out_of_Vietnam 🇻🇳🇻🇳 #격리를거부하면베트남을떠나십시오. #COVID19 Thêm cái #COVID19 nữa mng ơi… https://t.co/NR14AD87wi
1 followers     대한민국     Reply Retweet Favorite
RT @kangchoco4: HATAG bị lỗi rồi trend này nè mn Chúng t trend hashtag này vì không hài lòng với phát ngôn bên bộ ngoại giao Hàn c… https://t.co/xdJpSYNJg7
20 followers     Reply Retweet Favorite
RT @_HTNL_: Nhập gia tùy tục, đang mùa dịch, thượng đẳng mấy người không sợ, nhưng VN sợ, không được thì xon ra khỏi nước tôi p… https://t.co/uGh8e1PcZb
52 followers     Reply Retweet Favorite
RT @kagaminetwins32: :) If you have good behaviour, we will always welcome. Look at their attitude. They are Korean They came from the s… https://t.co/2zHNlsipSb
21 followers     💜     Reply Retweet Favorite
RT @minbadend: My English isn't good but I can't use Vietnamese to talk about this because I'm afraid I'll use vulgar words to ref… https://t.co/rWO6onTNKD
161 followers     Ho Chi Minh, Vietnam     Reply Retweet Favorite