Start Tracking

Recent tweets for "nukhsan"

RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
181 followers     Kolkata, India     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Mark My Word Chuslet Aur Chimanshi Ka Break up Saza Karwayegi 😂😂😂😂😂 Saza Cigarettes Hai sirf Nukhsan Pahuncha Sakti… https://t.co/g2KJUPiUw6
746 followers     Lapata     Reply Retweet Favorite
Mark My Word Chuslet Aur Chimanshi Ka Break up Saza Karwayegi 😂😂😂😂😂 Saza Cigarettes Hai sirf Nukhsan Pahuncha Sakti… https://t.co/g2KJUPiUw6
746 followers     Lapata     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
47 followers     Pune, India     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
163 followers     India     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
299 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
138 followers     Odisha     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
63 followers     Chandigarh, India     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
565 followers     India     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
39 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
523 followers     गुड़गांव, भारत     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
67 followers     Kolkata, India     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
98 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
70 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Linka86106389: Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
746 followers     Lapata     Reply Retweet Favorite
Saza is Cigarettes Sahi Pakde Sirf Nukhsan Pahuncha Sakti Hai Mahi vijj Ka Chest Bhi Jalega Ek Din Mark My Word… https://t.co/vrIgQ3laDv
746 followers     Lapata     Reply Retweet Favorite
@BeingDilshad786 Sab Buss use Kar rhe Hain Sid Ko Ye Samajhna Bahut Jarori Hai Nahi Toh Nukhsan Aapna Hai Kabhi San… https://t.co/vSzTgjBieo
746 followers     Lapata     Reply Retweet Favorite