Start Tracking

Recent tweets for "ghàidhlig"

RT @CPKLibraries: Bookbug anns a’ Ghàidhlig! Join us for an online Zoom #Bookbug Session full of gorgeous Gaelic songs and rhymes. N… https://t.co/jhShDiexv1
595 followers     Reply Retweet Favorite
RT @CPKLibraries: Bookbug anns a’ Ghàidhlig! Join us for an online Zoom #Bookbug Session full of gorgeous Gaelic songs and rhymes. N… https://t.co/jhShDiexv1
773 followers     Perth, Scotland     Reply Retweet Favorite
Cothrom do Ghàidhlig a chleachdadh. https://t.co/E0MGrzez1W
132 followers     Reply Retweet Favorite
RT @CelticGaelic: Sgoilearachas Iar-cheumnach anns a’ Ghàidhlig #Gàidhlig & ann an #SgrùdaidheanCeilteach | PhD studentships in… https://t.co/fjL8SO3uWK
1,061 followers     North America     Reply Retweet Favorite
RT @CPKLibraries: Bookbug anns a’ Ghàidhlig! Join us for an online Zoom #Bookbug Session full of gorgeous Gaelic songs and rhymes. N… https://t.co/jhShDiexv1
82 followers     Crieff, Scotland     Reply Retweet Favorite
RT @CPKLibraries: Bookbug anns a’ Ghàidhlig! Join us for an online Zoom #Bookbug Session full of gorgeous Gaelic songs and rhymes. N… https://t.co/jhShDiexv1
20,863 followers     Perth and Kinross, Scotland     Reply Retweet Favorite
Bookbug anns a’ Ghàidhlig! Join us for an online Zoom #Bookbug Session full of gorgeous Gaelic songs and rhymes. N… https://t.co/jhShDiexv1
2,369 followers     Scotland     Reply Retweet Favorite
RT @CelticGaelic: Sgoilearachas Iar-cheumnach anns a’ Ghàidhlig #Gàidhlig & ann an #SgrùdaidheanCeilteach | PhD studentships in… https://t.co/fjL8SO3uWK
1,046 followers     Glasgow     Reply Retweet Favorite
RT @CelticGaelic: Sgoilearachas Iar-cheumnach anns a’ Ghàidhlig #Gàidhlig & ann an #SgrùdaidheanCeilteach | PhD studentships in… https://t.co/fjL8SO3uWK
1,513 followers     Glasgow, Scotland     Reply Retweet Favorite
RT @CelticGaelic: Sgoilearachas Iar-cheumnach anns a’ Ghàidhlig #Gàidhlig & ann an #SgrùdaidheanCeilteach | PhD studentships in… https://t.co/fjL8SO3uWK
560 followers     A’ Ghàidhealtachd     Reply Retweet Favorite
RT @CelticGaelic: Sgoilearachas Iar-cheumnach anns a’ Ghàidhlig #Gàidhlig & ann an #SgrùdaidheanCeilteach | PhD studentships in… https://t.co/fjL8SO3uWK
4,243 followers     4 Lilybank Gardens, Glasgow     Reply Retweet Favorite
Sgoilearachas Iar-cheumnach anns a’ Ghàidhlig #Gàidhlig & ann an #SgrùdaidheanCeilteach | PhD studentships in… https://t.co/fjL8SO3uWK
2,388 followers     Glaschu|Glasgow     Reply Retweet Favorite
@AwTroon @sweetytweety68 @scottishmaw72 I'm slowly attempting to learn Ghàidhlig but just don't have the time I'd n… https://t.co/DgjLrmxVmD
7,318 followers     Glasgow     Reply Retweet Favorite
RT @SerialInterface: Tha Ghaidhlig weird af #Gaidhlig https://t.co/UhyE1ve9NO
560 followers     A’ Ghàidhealtachd     Reply Retweet Favorite
Tha Ghaidhlig weird af #Gaidhlig https://t.co/UhyE1ve9NO
881 followers     Paisley     Reply Retweet Favorite
Today in psychology we were discussing language as a cognitive process, specifically the pathways involved in multi… https://t.co/ZlvowpoP0F
224 followers     🌳🕊🐟🔔     Reply Retweet Favorite
Ghàidhlig* 😬
24 followers     Reply Retweet Favorite
@cmniciosaig Tha Peppa Muic fada nas fheàrr 'sa Ghaidhlig cuideachd! Bha mise 'ga coimhead comhla ri Oisean a-raoir… https://t.co/CKMhaTjVdh
1,936 followers     Reply Retweet Favorite
RT @cmniciosaig: A' coimhead CBeebies & thòisich Postman Pat. M: "awww, 'se fear Beurla a tha seo! Am faod sin Pàdraig Post Gàidhlig… https://t.co/RhCdYY2qsA
1,936 followers     Reply Retweet Favorite
RT @aonghasphadraig: Cho duilich an naidheachd a chluinntinn gun do dh'eug John Duncanson. Duine còir, coibhneil, comasach. Bha mi ag ob… https://t.co/pqyeTFQkhg
1,283 followers     Reply Retweet Favorite