Start Tracking

Recent tweets for "ಕಲ್ಯಾಣ"

RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
1 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Raghumurthy_INC: ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ "ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ವಿತರಣಾ" ಕಾರ್ಯಕ್… https://t.co/jtwmkOHs0a
1,605 followers     Vijayanagara,Karnataka,India     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
4 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
0 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
1 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
1 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
55 followers     bangalore     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
2 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
10 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
39 followers     karwar     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
1 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
0 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Ravisha91243836: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
25 followers     Reply Retweet Favorite
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ 7ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧(j ) ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ೬/೬/೨೦೨೦ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬದ… https://t.co/OaGDzlBYHB
25 followers     Reply Retweet Favorite
ಈ ದಿನ ಸಮಯ 08:53 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂ: 14, ERSS 112 ಗೆ ಬ.ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ… https://t.co/OhCkJqYz8M
635 followers     Reply Retweet Favorite
RT @eshwar_khandre: ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 542 ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ… https://t.co/4y83zYQItM
0 followers     Reply Retweet Favorite
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ’ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ’ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ೩೭೧ ಜೆ ಅನುಸಾರ ೫ ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇ… https://t.co/FbyalkDfV7
4,709 followers     Bengaluru, India     Reply Retweet Favorite
ಇಂದು ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್, ತಾ.ಪಂ.… https://t.co/0WHtQuyvPb
120 followers     Reply Retweet Favorite
RT @eshwar_khandre: ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ 542 ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ… https://t.co/4y83zYQItM
1 followers     Reply Retweet Favorite