Start Tracking

Recent tweets for "होइन!!❤😊"

माटाको भाँडाको मूल्य केवल बनाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ, तोड्नेलाई होइन। 😊 #goodnight 🌠❤
255 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @DariOfficial49: जिन्दगीलाई रमाएर जिउनुहोस्... किनकि हरेक साझँ घाम मात्र होइन... तपाईंको जिन्दगी पनि ढलिरहेको छ !!😊❤… https://t.co/kqAsKVxASg
11 followers     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
22 followers     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
685 followers     Nepal, Kathmandu     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
286 followers     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
143 followers     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
58,029 followers     सिमलुको भुवालाई सोध...!     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
11,165 followers     नेपाल 🇳🇵❤️     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
21,438 followers     कोटेश्वर 32 काठमाडौं     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
4,096 followers     पाल्पा,नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
51,653 followers     Nepal पु.ब.न.पा.४ स्याङ्जा🇸🇬     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
2,972 followers     Bengaluru, India     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
5,240 followers     जन्म गण्डकी, बसाई लुम्बिनी     Reply Retweet Favorite
RT @RachanaPaudel6: सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
4,202 followers     Reply Retweet Favorite
सम्बन्ध कोही तेस्रोको आगमनले टुटेको रहेछ म भने कतै मेरो कारण त होइन भनी झस्किन्थे ❤😊
2,470 followers     Ramechhap     Reply Retweet Favorite