Start Tracking

Recent tweets for "मारेको"

सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/ppXXR5lcvd
974 followers     गैतम बुद्द जन्मेको देश     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
3,161 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
619 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
5,929 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
3,145 followers     Biratnagar     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
21,531 followers     Earth My home.     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
1,896 followers     Kathmandu ,Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
4,796 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
2,237 followers     मेरो ट्विट पढ्न यता थिचौँ👇️     Reply Retweet Favorite
RT @agovinda: @bhupendransu @sapkotadevi ललित जीलाई बधाई ! तर, थकाइ मारेको भए हुन्थ्यो । भूपेन्द्र जीलाई सहनानुभूति ! हरेस नखानु। भविष्य तपाईंहरूकै हो ।
2,189 followers     Kathmandu,Nepal     Reply Retweet Favorite
@bhupendransu @sapkotadevi ललित जीलाई बधाई ! तर, थकाइ मारेको भए हुन्थ्यो । भूपेन्द्र जीलाई सहनानुभूति ! हरेस नखानु। भविष्य तपाईंहरूकै हो ।
33,435 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
3,373 followers     पाल्पा,नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
6,642 followers     Butwal     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
2,538 followers     Dang Nepal     Reply Retweet Favorite
@alone_girl_035 अझै आस मारेको छैन मैले झिनो आस बोकेर हिंडिरहेकाे छु स्वास छउन्जेल आस भन्छन 🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌺💓❤️😲😲🤔🤣
2,315 followers     United Arab Emirates     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
14,409 followers     Kanchanpur, Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
2,951 followers     South India.Born September. 1     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: सरकारी पार्टी तथा प्रतिपक्ष पार्टीका चमक धमक सहितको अधिवेशन you tube मा देख्दा नेपालले राम्रै फड्को मारेको महसूस… https://t.co/dQcQXCMTDw
16,813 followers     pokhara     Reply Retweet Favorite