Start Tracking

Recent tweets for "भेत्नै"

मेरो परिचय खोज्न जरुरी छैन , बस् .. ती पीडाहरुलाइ पन्छाएर हेरेपुग्छ भेत्ने छौ।।
9 followers     Reply Retweet Favorite
"सुन छोडेर हिराको पछि नलाग #माया अक्सर हिरा खोज्नेहरू पितल भेत्ने गर्छन् !!❣️
133 followers     Reply Retweet Favorite