Start Tracking

Recent tweets for "भएनन"

RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
23,382 followers     nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
4,325 followers     नेपाल घर ईलाम , हाल झापा ,     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
2,927 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
8,335 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
4,487 followers     Nepal( 🇳🇵)नेपाल (11/24/18)     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
1,525 followers     Japan nagoya     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
26,576 followers     Nepal.     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
7,672 followers     dubai     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
2,674 followers     Nepal biratnagar     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
6,044 followers     महेन्द्रनगर (कंचनपुर )     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
13,510 followers     Chitwan, Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
40,072 followers     नेपाल🇳🇵🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @GopalGopalgita1: घर फुटे गवांरले लुटे,जुन जनताले कुटनैतिक राजनीति गर्न नजान्ने राज्यकोष मात्र लुट्ने निर्लज नेता लाई भोट हाल्ने तिनै… https://t.co/nlLpY6Aex2
70,125 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
7,282 followers     🇳🇵Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @GopalGopalgita1: घर फुटे गवांरले लुटे,जुन जनताले कुटनैतिक राजनीति गर्न नजान्ने राज्यकोष मात्र लुट्ने निर्लज नेता लाई भोट हाल्ने तिनै… https://t.co/nlLpY6Aex2
7,572 followers     हिमालपारी को गाउँबाट(प्रदेश ४)     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
4,268 followers     ह्जुरहरुको नजिकै     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
2,833 followers     भ्रष्ट्रचारीको देस     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
17,516 followers     Springfield, MA, USA     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
7,873 followers     सिक्किम, भारत नामची     Reply Retweet Favorite
RT @ghamjun: 👉️✍️💔अलिक समय नमिलेर,यता न आउदा खै भन्ने भएनन,, यस्तै रैछ बुझे दुनिया, सबै आफ्ना भन्ने कोहि रहेनन,, दुख के मानौ खु… https://t.co/6ZrD0sghWq
50,703 followers     स्वर्ग     Reply Retweet Favorite