Start Tracking

Recent tweets for "ब्याक"

RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
2,839 followers     Kushma parbat ♥♥     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
18,136 followers     गुल्मी     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
8,568 followers     काठमाडौँ~ पाल्पा     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
1,780 followers     Reply Retweet Favorite
RT @ashwini_dhakal: फलोब्याक पाउन कोहि छुट्नु भएको छ भने कृपया मेन्सन गर्नु होला। अन्यले फलो गर्नुस 100% ब्याक पक्का हुनेछ।❤️ #शुभदिन❤️❤️
4,939 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
538 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
3,497 followers     Biratnagar     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
6,689 followers     (प्रदेश-१उदयपुर,बेलटार)     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
5,531 followers     काठमाडौं ,नेपाल 🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
81 followers     Hetauda,Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @krishna65311801: करिब 40 जनालाई फ्लो गरेको मात्रै 2 जनाको ब्याक आयो 😂🤣 हाए रे बिग्रेको जिन्नकी.....✍️
2,143 followers     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
17,597 followers     🇳🇵BERMUDA TRIANGLE 🇳🇵🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
8,656 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
7,120 followers     Pokhariya{kathmandu}     Reply Retweet Favorite
RT @krishna65311801: करिब 40 जनालाई फ्लो गरेको मात्रै 2 जनाको ब्याक आयो 😂🤣 हाए रे बिग्रेको जिन्नकी.....✍️
13,326 followers     kathmandu,nepal     Reply Retweet Favorite
RT @rphitang2: घरमा tv ब्याक ग्राउन्ड मिउजिकको लागि चलाउछ्न ध्यान त सबैको मुबाइलमा हुन्छ 😂😂🤣😋 #GoodEvening 🙏
18,417 followers     Pokhara👉️हाल "काठमाडौं "     Reply Retweet Favorite