Start Tracking

Recent tweets for "जताततै"

@gomasharma10 होनी जताततै घाटा छ। 🤣
322 followers     butwal, nepal.     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
782 followers     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
29,383 followers     कर्णाली प्रदेश,सुर्खेत     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
149 followers     Dharan     Reply Retweet Favorite
आजभोलि सुन तोलामा बिक्री हुन छोड्या हो ? जताततै किलो किलो मात्रै सुनिन्छ ?🤔😂😉
1,541 followers     somewhere betwn hell & heaven     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
4,686 followers     followes you     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
796 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
912 followers     Grimstad, Norway     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
1,175 followers     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
1,069 followers     Kathmandu, Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
3,068 followers     surkhet     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
12,177 followers     Nepal,Dhangadhi,Kailali     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
5,146 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
82 followers     Nepal,Tanahun     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
517 followers     Planet Earth     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
8,442 followers     पाल्पा!नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
35,496 followers     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
497 followers     Kathmandu, Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @jun_spk: फल मिल्छ जीवनमा संगत गुनाको काम हुन्छ आधा-आधा बुझ्छु दु:ख जनको कता जाउॅ के खाउ उही समस्या छ जताततै उहि प्रश्न, दु:ख नै खडा छ 🙏🏼🇳🇵
16,789 followers     pokhara     Reply Retweet Favorite
RT @kedarsubedi: किताव कलम खोसेर बन्दुक बोकायो, पढ्ने उमेरका कलिला बालकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मर्न मार्न लगायो, बुर्जुवा शिक्षा… https://t.co/PacXAq4kbK
5,812 followers     Lalitpur, Nepal🇳🇵     Reply Retweet Favorite