Start Tracking

Recent tweets for "खोज्दैछु"

RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
981 followers     बाचे संसार जितिन्छ, सबै सम्भब     Reply Retweet Favorite
RT @Sandaju11: Bachelor वा Masters गरेका धेरै भाई भतिजलाई के गर्दै छौ त नि?भनेर सोध्यो भने आउने जवाफ चै काम खोज्दैछु वा विदेश जाने… https://t.co/f8Jsupk4Ia
1,477 followers     Australia     Reply Retweet Favorite
RT @Sandaju11: Bachelor वा Masters गरेका धेरै भाई भतिजलाई के गर्दै छौ त नि?भनेर सोध्यो भने आउने जवाफ चै काम खोज्दैछु वा विदेश जाने… https://t.co/f8Jsupk4Ia
1,075 followers     Melbourne, Victoria     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
713 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Sandaju11: Bachelor वा Masters गरेका धेरै भाई भतिजलाई के गर्दै छौ त नि?भनेर सोध्यो भने आउने जवाफ चै काम खोज्दैछु वा विदेश जाने… https://t.co/f8Jsupk4Ia
0 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
687 followers     Reply Retweet Favorite
RT @Dear_MONSOON_99: खुशी खोज्दैछु आफ्नै हत्केला मा हरेक हर्ष लाई औंल्याउदैछु आफ्नै निगरानी मा ।😍😋 #मनसुन #शुभप्रभात
442 followers     कैलास     Reply Retweet Favorite
RT @Sandaju11: Bachelor वा Masters गरेका धेरै भाई भतिजलाई के गर्दै छौ त नि?भनेर सोध्यो भने आउने जवाफ चै काम खोज्दैछु वा विदेश जाने… https://t.co/f8Jsupk4Ia
109 followers     jhapa,nepal     Reply Retweet Favorite
RT @Sandaju11: Bachelor वा Masters गरेका धेरै भाई भतिजलाई के गर्दै छौ त नि?भनेर सोध्यो भने आउने जवाफ चै काम खोज्दैछु वा विदेश जाने… https://t.co/f8Jsupk4Ia
415 followers     Florida     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
13,915 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
8,170 followers     Nepal 🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
41,340 followers     Nepal पु.ब.न.पा.४ नौउडाँडा🇸🇬     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
19 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sirzu1: कल्पनामा वास्तविकता खोज्दैछु, हिड्दा हिड्दै कतै बिलिन भए भने माफ गरिदिनु ल ।
1,482 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
1,482 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
11,377 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
16,296 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
1,932 followers     Nepal kathmandu     Reply Retweet Favorite
RT @sani_sharma1: परिवर्तन गर्न खोज्दैछु आफैमा, परित्याग हैन,सुन्ने छौ अब मेरो , शब्दहरु,मेरो नै निःशब्द बोलिहरुमा!
203 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @anitaprasain: Bachelor वा Masters गरेका धेरै भाई भतिजलाई के गर्दै छौ त नि?भनेर सोध्यो भने आउने जवाफ चै काम खोज्दैछु वा विदेश जाने… https://t.co/q1odtLBOgz
16,779 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite