Start Tracking

Recent tweets for "आएकि"

RT @Ramesh__gautam: भेल उर्लेर आयजस्तै आएकी थिइन् उनी मेरो जीवनमा सबै आशा, भरोसा अनि विस्वास बगाएर लागिन् म बाट कोसौ टाढा 🥺😭
16,384 followers     नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
7,028 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
9,482 followers     Achham🔄 Kathmandu 🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @Ramesh__gautam: भेल उर्लेर आयजस्तै आएकी थिइन् उनी मेरो जीवनमा सबै आशा, भरोसा अनि विस्वास बगाएर लागिन् म बाट कोसौ टाढा 🥺😭
326 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
भेल उर्लेर आयजस्तै आएकी थिइन् उनी मेरो जीवनमा सबै आशा, भरोसा अनि विस्वास बगाएर लागिन् म बाट कोसौ टाढा 🥺😭
2,409 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
3,894 followers     California, USA     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
15,975 followers     प्रदेश नं ५     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
8,651 followers     डुल्दै जहाँ पुग्यो त्यहि     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
1,416 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
1,177 followers     Dang     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
2,811 followers     Japan     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
2,257 followers     kathmandu     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
7,167 followers     Sindhupalchok , Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
27,064 followers     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
9,016 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
1,005 followers     Butwal     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
26,603 followers     कर्णाली प्रदेश,सुर्खेत     Reply Retweet Favorite
RT @sony_sharma2: एउटा Middle class family मा जन्मिएर दुख , अभाव र संघर्ष भोगेर यहाँ सम्म आएकी हुँ, संस्कार र इज्जत राम्रो सँग बुझेको… https://t.co/oi5NFi79Iq
2,537 followers     पाल्पा!नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
1,437 followers     Gulmi     Reply Retweet Favorite
RT @OYTCO: साउन पन्ध्र खिर खाने दिन रैछ त्यो पनि आयो अन्तरास्ट्रिय मित्रता दिवस त्यो पनि आयो! तर मेरो भुपु गल्फेन अझैसम्म स… https://t.co/J9dDhoDmsF
10,279 followers     Gulmi, Nepal     Reply Retweet Favorite