Start Tracking

Recent tweets for "הישוב"

RT @sari_azoulay: יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
1,555 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sari_azoulay: יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
1,375 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sari_azoulay: יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
269 followers     הרצליה     Reply Retweet Favorite
RT @sari_azoulay: יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
108 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sari_azoulay: יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
116 followers     Reply Retweet Favorite
RT @sari_azoulay: יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
1,083 followers     Israel     Reply Retweet Favorite
RT @sari_azoulay: יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
288 followers     Reply Retweet Favorite
יש לי שלט קבוע של בנימין נתניהו על הבית,כל השכנים והתושבים יודעים שהם תמיד יכולים לבוא ולשאול אותי למה אני דווקא בי… https://t.co/S2BMbNatCJ
3,444 followers     Reply Retweet Favorite
@TheRealYield ברור שכן, בחיאת. אני גר בישוב קהילתי, איזה סיבה יש לסגור את הבריכה של הישוב?
507 followers     Israel     Reply Retweet Favorite
מידע על הנדבקים מופיע בלחיצה על מתחם הישוב ולא במפה עצמה. וגם זה מידע כולל לא מעודכן לדעתי. פלוס איזה ציר זמן לא בר… https://t.co/ULmgRgk5cg
2,222 followers     אני לא עפולאי, אני רק גר שם     Reply Retweet Favorite
@1Ycmeired @Lazy_Mustang @ymedad אם מפה אחרת היתה רלוונטית, מנהיגי הישוב היהודי לא היו מקבלים, כפי שקיבלו, את תכנית… https://t.co/GOFZc5CHZK
34,359 followers     Reply Retweet Favorite
מי שלא רצוי ביצהר אלו נערים שלא עברו ועדת קליטה ו/או מפרים את כללי הישוב
4,122 followers     ישראל     Reply Retweet Favorite
RT @MatanTzuri: סמל לדו-קיום: עשרות בני נוער מהישוב הבדואי חורה שבנגב, הגיעו ללוויה של מיכאל זיקרי ז"ל, שהציל ביום שישי דודה ושלושה… https://t.co/7Z2cU0VOQo
148,085 followers     #1DDrive#TeamStallion#TMPETAL     Reply Retweet Favorite
@leibo871 @Lo_Nahon אפשר לאכול בדשא של האמפי במרכז הישוב. גם יפה, גם שטוח וגם כמובן - קריררר
408 followers     Reply Retweet Favorite
@tunicnoah הישוב של הבדואים הכי קרוב זה חצי שעה נסיעה
7 followers     Reply Retweet Favorite
@carmeldangor כרגיל, נוח להם לעצום עין כאשר פוגעים בטובי לוחמינו! זאת לא הפעם הראשונה של הנהגת הישוב, מצד אחד מגנים ומצד שני מחבקים אותם.
33 followers     Reply Retweet Favorite
RT @mosheifargan: אדם מן הישוב יכול לטעון, שמנדלבליט עצמו מנוע לעסוק בכל דבר מן הדברים האלה, כי מישהו מבעלי התפקידים האלה יכול להגיע… https://t.co/uJ2RGfEYAq
82,087 followers     Reply Retweet Favorite
האנשים שמתנגדים למסיכות ריחוק ואפילו סגר נקודתי (רחוב/שכונה) מזכירים לי תושבים של ישובים בכרמל שמתנגדים לשבילי אש… https://t.co/ZEb071ywp8
274 followers     ישראל     Reply Retweet Favorite
@SharonYosef בוא לבקר תוכל לנאום לעבר הישוב אלעד
325 followers     Israel     Reply Retweet Favorite
RT @mosheifargan: אדם מן הישוב יכול לטעון, שמנדלבליט עצמו מנוע לעסוק בכל דבר מן הדברים האלה, כי מישהו מבעלי התפקידים האלה יכול להגיע… https://t.co/uJ2RGfEYAq
2,626 followers     כרמיאל     Reply Retweet Favorite