Retweet Rank: - approx percentile

143,823
TWEETS
14,367
FOLLOWERS
1,065
FOLLOWING

Web: https://t.co/mkhvbcyR84
Bio: खासै आफ्नो परिचय बनाएको छैन जुन दिन बनाउन सक्छु त्यो दिन अवस्य राख्नेछु 😊😊

Recent retweets

No retweets found