Retweet Rank: - approx percentile

19,166
TWEETS
2,461
FOLLOWERS
1,359
FOLLOWING
Bio: म छु रन’ यो संसार छ , म नभएको संसारको मेरा लागि के अर्थ भो’र ।

Recent retweets

No retweets found