Retweet Rank: - approx percentile

224,994
TWEETS
252,093
FOLLOWERS
493
FOLLOWING
Bio: ไม่ชอบกุก็ไม่ต้องชอบ กุไม่ได้ขอให้ใครมาชอบนอกจากผู้ชายที่กุชอบค่ะ

Recent retweets

No retweets found