Retweet Rank: - approx percentile

133,960
TWEETS
69
FOLLOWERS
65
FOLLOWING
Bio: เมื่อใดที่เธอเหนื่อยล้าจนเกินจะทนตรงนี้ยังมีอีกคนที่พร้อมเป็นกำลังใจ ♥︎ 𝐏𝐮𝐧𝐬𝐢𝐤𝐨𝐫𝐧 , 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬 🦾 #ปัญเจนนิษฐ์ 🏳️‍🌈

Recent retweets

No retweets found