Retweet Rank: - approx percentile

32,735
TWEETS
6,369
FOLLOWERS
5,592
FOLLOWING

Web: https://t.co/yxSmfreRD5
Bio: @OYTCO भन्ने मनुष्य क्वारेन्टाइन मा छ! त्यो बदमाश लाई मन पार्ने मुन्छेले यही किस्ने लाई फ्लो अर्न सक्नुहुने छ!

Recent retweets

No retweets found