Retweet Rank: - approx percentile

34,653
TWEETS
15,241
FOLLOWERS
2,242
FOLLOWING

Web: https://t.co/Z0LfAjI1J5
Bio: जब बिश्बास टुट्छनि यो सरि भन्ने शब्द पनि मजाक लाग्छ।

Recent retweets

No retweets found