Retweet Rank: - approx percentile

117,999
TWEETS
16,383
FOLLOWERS
720
FOLLOWING
Bio: 𝙾𝚗𝚎 𝚛𝚎𝚊𝚕 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚒𝚜 𝚎𝚗𝚘𝚞𝚐𝚑 ❤️ अबदेखी #AskBhusku नलेखेका मेन्सन रिप्लाइ गरिनेछैनन ।

Recent retweets

No retweets found