Retweet Rank: - approx percentile

258,043
TWEETS
39,353
FOLLOWERS
9,089
FOLLOWING
Bio: ट्वीट पो हावा लेख्छु ,हुन त म हावा नै हो । पापी पेट ले गम्भिर हुन बाध्य बनाउछ , परदेश पनि यही पापी पेटले ल्याइ पुरायो #एकपरदेशी Osaka -Japan,B+

Recent retweets

No retweets found