Retweet Rank: - approx percentile

66,750
TWEETS
273
FOLLOWERS
2,594
FOLLOWING
Bio: เมนคนแรกเมื่อ 16 ปีก่อนสอนให้เรียนรู้ว่าการเติบโตไปพร้อมกันมันช่างสวยงามกับน้องไคก็อยากทำให้ได้แบบนั้นเหมือนกัน นูน่าน่ะก็อยากจะรักจงอินไปนานๆเลยนะ :)

Recent retweets

No retweets found