Retweet Rank: - approx percentile

130
TWEETS
24
FOLLOWERS
144
FOLLOWING
Bio: बिस्व ले सान्ति खोजेको छ तर यहाँ असान्ती फैलिदै छ कि ! देसले विकास खोजेको छ तर जनसक्ति बिचिदै छ कि ! देसले मेलमिलाप खोजेको छ तर यहाँ राजनीतिको अखडामा झगडाको बिउ

Recent retweets

No retweets found