Retweet Rank: - approx percentile

22,916
TWEETS
3,588
FOLLOWERS
1,733
FOLLOWING
Bio: राज्यले जति धेरै योजना बनाउछ, ब्यक्तिलाई आफ्ना योजना बनाउन त्यती नै कठिन हुन्छ - #FA_HAYEK #STPF #Freedom #Prosperity #GENGLOBAL

Recent retweets

No retweets found