Retweet Rank: - approx percentile

34,672
TWEETS
1,515,371
FOLLOWERS
0
FOLLOWING

Web: http://t.co/UlN6oQpAOg
Bio: नेपाल र विश्वका महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटना र विषयवस्तुका समाचार सामग्रीका लागि सन् १९६९ देखि निरन्तर विश्वसनीय स्रोत (बीबीसी नेपाली सेवा । BBC News Nepali)

Recent retweets

No retweets found