Retweet Rank: - approx percentile

93,521
TWEETS
40,742
FOLLOWERS
601
FOLLOWING

Web: https://t.co/GjaYI4e6fm
Bio: ताराबाजी लै लै । मामा आए घोडा । माइजु आइन् डोली । पापा ल्याइन् सोली । भुँईमान्छे । घुमन्ते ।

Recent retweets

No retweets found