Retweet Rank: 463,108 - approx 96.72 percentile

85
TWEETS
565
FOLLOWERS
107
FOLLOWING
Bio: पुरानाे ह्यान्डल् ले बाई बाई गरेपछि नयाँ जाेस र जाँगरले फेरि तपाईंहरु सामु अझ राम्राे बिचारहरु पस्कने बाचा गरेर अाएकाे छु,फलाे गरिदिनु हाेला🙏

Get the most advanced stats for twitter

Track your retweets, engagement, monitor your brand, download retweets and do much more with Retweet Rank.

Sign in with twitter

Recent Retweets | Top Retweets | Download Retweets | Dashboard

RT @anu98246885: पानीले नुहाउन "जाडाे माैषम" नै लाग्नु पर्छ, अाजकल त पसिनाले नुहाउदै ठिक्क ☹️ #उफफ झापाकाे चाैपट्टै गर्मि ...
RT @anu98246885: पानीले नुहाउन "जाडाे माैषम" नै लाग्नु पर्छ, अाजकल त पसिनाले नुहाउदै ठिक्क ☹️ #उफफ झापाकाे चाैपट्टै गर्मि ...
RT @anu98246885: पानीले नुहाउन "जाडाे माैषम" नै लाग्नु पर्छ, अाजकल त पसिनाले नुहाउदै ठिक्क ☹️ #उफफ झापाकाे चाैपट्टै गर्मि ...
RT @anu98246885: पानीले नुहाउन "जाडाे माैषम" नै लाग्नु पर्छ, अाजकल त पसिनाले नुहाउदै ठिक्क ☹️ #उफफ झापाकाे चाैपट्टै गर्मि ...
RT @anu98246885: पानीले नुहाउन "जाडाे माैषम" नै लाग्नु पर्छ, अाजकल त पसिनाले नुहाउदै ठिक्क ☹️ #उफफ झापाकाे चाैपट्टै गर्मि ...
RT @anu98246885: पानीले नुहाउन "जाडाे माैषम" नै लाग्नु पर्छ, अाजकल त पसिनाले नुहाउदै ठिक्क ☹️ #उफफ झापाकाे चाैपट्टै गर्मि ...
RT @anu98246885: पानीले नुहाउन "जाडाे माैषम" नै लाग्नु पर्छ, अाजकल त पसिनाले नुहाउदै ठिक्क ☹️ #उफफ झापाकाे चाैपट्टै गर्मि ...

You might like to see retweet rank of

 • अनु झापाली
 • nar kumar rai
 • Saroj Gorkhali
 • 💔Madan_sp💔
 • Dambar Adhikari
 • पुरानो डायरी™✍
 • Dinesh Adhikari 🇳🇵 🇳🇵  🇳🇵
 • Kamala Pariyar
 • Nabaraj Neupane
 • 💕💕NIKESH💕💕
 • सापकोटा माईलो
 • ⚡⚠ब्याट्री लो⚠⚡
 • साजन पाल्पालि🇳🇵
 • ज्वाँई साब
 • 🇳🇵suraj sundash🇳🇵
 • मनकारी💜
 • Sana
 • सुसान
 • Rajendra Prasad Dhungana
 • गँजेडी

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now