Retweet Rank: - approx percentile

2,104
TWEETS
1,819
FOLLOWERS
2,344
FOLLOWING

Web: https://t.co/Jkw0y6dlyr
Bio: 🙇जिन्दगी मा धेरै ठूलो लक्ष्य लिएको छोइन बस कसैको नजर मा आफुलाइ सहि साबित गर्नु सकु💁 Smoking❌ Love ❌ Drinking ❌ fighting ❌ DM❌

Recent retweets

No retweets found