Retweet Rank: - approx percentile

46,081
TWEETS
30,928
FOLLOWERS
2,598
FOLLOWING

Web: https://t.co/uTFImmMv1M
Bio: 🙏स्वागतम मेरा टुइटहरु पढ्न तलको लिङ्कमा जानुहोला👇️

Recent retweets

No retweets found