Retweet Rank: - approx percentile

10,436
TWEETS
1,326,310
FOLLOWERS
7,064
FOLLOWING

Web: https://t.co/HXSBpZpmQw
Bio: प्रभारी हिन्दु युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश ,मेम्बर अखिल भारत साधु समाज ,अध्यक्ष कच्छ संत समाज

Recent retweets

No retweets found