Retweet Rank: - approx percentile

9,629
TWEETS
1,946
FOLLOWERS
386
FOLLOWING
Bio: «ما نسل بدبختی هستیم. از این رو به شدت مجبوریم که با دروغ‌های هنر، خودمان را از واقعیت‌های زندگی دور نگاه داریم». ژرژساند

Recent retweets

No retweets found