Retweet Rank: - approx percentile

16,998
TWEETS
3,226
FOLLOWERS
94
FOLLOWING
Bio: मेरा लेखाइ स्वयंको भोगाइ,सोचाइ र भोलिको भबिष्यप्रति आधारित भावनात्मक पलहरु हुन 🙏(90%वास्तविक ) शिव प्रेमी🥰 जय शिव शम्भु🙏♥️ Study: https://t.co/ECz8DVIKKb in statistics

Recent retweets

No retweets found