Retweet Rank: - approx percentile

64,078
TWEETS
16,424
FOLLOWERS
197
FOLLOWING

Web: https://t.co/WuvBmpU2OC
Bio: 💕कहाँ इज़्ज़त मील्छ र नारिको अपमान गरेर मानिस बन्ने भए देखाऊ नारिको सम्मान गरेर💕फलो गर्नुस् ब्याक चाहिए मेन्सन गर्नुस्💕#NoDM

Recent retweets

No retweets found