Retweet Rank: - approx percentile

21,463
TWEETS
666
FOLLOWERS
319
FOLLOWING
Bio: #जयमहाराष्ट्र आमचे गुरू शिवछत्रपती तिथूनच आमचं अस्तित्व सुरू..#मराठीभाषिक #भारतीय #स्वायत्तमहाराष्ट्र #महाराष्ट्रधर्म #श्वासध्यासमराठीचा #संयुक्तमहाराष्ट्र🚩

Recent retweets

No retweets found