Retweet Rank: - approx percentile

17,995
TWEETS
5,507
FOLLOWERS
4,453
FOLLOWING

Web: https://t.co/JsDRxuF4CI
Bio: मेरो कल्पना र त्यसको पछाडिको सत्यतामा बोल्न र लेख्न म कहिल्यै पछि पर्दिन।I Love to use the Right to Write✍ https://t.co/p0aG5xAWHX

Recent retweets

No retweets found