Retweet Rank: - approx percentile

5,964
TWEETS
2,867
FOLLOWERS
637
FOLLOWING
Bio: सुनाउने कुरा केही छैन तै पनि बोल्न मन पर्छ ।

Recent retweets

No retweets found