Retweet Rank: 113,606 - approx 99.21 percentile

2,546
TWEETS
5,476
FOLLOWERS
111
FOLLOWING
Bio: कुकर्मले तिमीले कमाएका तिम्रा मित्रहरु भन्दा सत्कर्मले मैले कमाएका मेरा दुश्मनहरु मलाई प्यारा छन्।

Get the most advanced stats for twitter

Track your retweets, engagement, monitor your brand, download retweets and do much more with Retweet Rank.

Sign in with twitter

Recent Retweets | Top Retweets | Download Retweets | Dashboard

RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G
RT @Himanishaha: नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरा नै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्र… https://t.co/gxaC7QzX6G

You might like to see retweet rank of

 • Kamal Bhattarai
 • शैलेन्द्र थापा
 • ज्ञानेन्द्र शाह
 • Deepak Bohara
 • hardik pandya
 • PammsyHere
 • Judy ⛳️🇺🇸🍊
 • फिक्का चिया(२) खिर्रावटे
 • सोबिता गौतम
 • Manisha Koirala
 • PMO Nepal
 • Narendra Modi
 • Tilak Varma
 • Ram Chandra Paudel
 • Shubman Gill
 • Yashasvi Jaiswal
 • 🙏🌿 अनागरिक🌿 🙏
 • Swarnim Waglé
 • Surya Kumar Yadav
 • Primarily_Prog (Phil to you)

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now