Retweet Rank: - approx percentile

56,342
TWEETS
6,808
FOLLOWERS
3,762
FOLLOWING

Web: https://t.co/9ssL8mseA6
Bio: कोहि आउछन केही बनाएर जान्छ्न नदि पनि बगरलाई भिजाएर जान्छन

Recent retweets

No retweets found