Retweet Rank: 479,011 - approx 96.6 percentile

97,961
TWEETS
24,362
FOLLOWERS
5,582
FOLLOWING

Web: https://t.co/UCjmVF2mx1
Bio: #घर_पश्चिम_डडेल्धुरा 🇳🇵No~Mom~Dad(टुहुरो) हास्नु मेरो #Habbit मजाक मेरो #Hobbie स्वतन्त्रता मेरो #Dream रुनु मेरो #Job follow गर्नेलाई 100% follow Back

Get the most advanced stats for twitter

Track your retweets, engagement, monitor your brand, download retweets and do much more with Retweet Rank.

Sign in with twitter

Recent Retweets | Top Retweets | Download Retweets | Dashboard

RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!
RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!
RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!
RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!
RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!
RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!
RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!
RT @BirMahara2: ओलि सत्तामा छ्दा मिडिया मा जताततै ओलि ज्युकै अन्तरबार्ता हुन्थे अहिले ओलि सत्तामा छैनन् त ओलि का बाउ जताततै अन्तरबार्ता दिदै हिन्या छ्न!!

You might like to see retweet rank of

  • Yurdanur Abak
  • Donald J. Trump
  • นทบ .
  • Twitter
  • Adele
  • Solo
  • Taylor Swift
  • Chris Brown
  • Demi Lovato
  • Conan O'Brien

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now