Start Tracking

Recent tweets for "seerukhadka"

RT @GulabiSambad: गर्भवती–सुत्केरीको मन बिमार हुन सक्छ भन्ने कहिले सोच्छौँ ? @ekagaj @seerukhadka #mentalhealthmatters… https://t.co/QyBBBhQvcG
357 followers     gaindakot Nawalparasi     Reply Retweet Favorite
RT @GulabiSambad: गर्भवती–सुत्केरीको मन बिमार हुन सक्छ भन्ने कहिले सोच्छौँ ? @ekagaj @seerukhadka #mentalhealthmatters… https://t.co/QyBBBhQvcG
8,747 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
RT @GulabiSambad: गर्भवती–सुत्केरीको मन बिमार हुन सक्छ भन्ने कहिले सोच्छौँ ? @ekagaj @seerukhadka #mentalhealthmatters… https://t.co/QyBBBhQvcG
1,577 followers     Tokyo Japan     Reply Retweet Favorite
गर्भवती–सुत्केरीको मन बिमार हुन सक्छ भन्ने कहिले सोच्छौँ ? https://t.co/0gPWUjAnNW @seerukhadka
228 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
RT @GulabiSambad: गर्भवती–सुत्केरीको मन बिमार हुन सक्छ भन्ने कहिले सोच्छौँ ? @ekagaj @seerukhadka #mentalhealthmatters… https://t.co/QyBBBhQvcG
280 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
गर्भवती–सुत्केरीको मन बिमार हुन सक्छ भन्ने कहिले सोच्छौँ ? @ekagaj @seerukhadka #mentalhealthmatters… https://t.co/QyBBBhQvcG
422 followers     Kathmandu, Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @BimalSalyan: गर्भवती-सुत्केरी अवस्थामा मन बिमार हुन सक्छ । परिवार जनले शिशुसँगै आमातिर पनि ध्यान दिआ‌ैँ । महिलाको शारीरिक जाँच ज… https://t.co/FGOrBq8qJU
5,831 followers     Kathmandu : From Sunsari     Reply Retweet Favorite
गर्भवती-सुत्केरी अवस्थामा मन बिमार हुन सक्छ । परिवार जनले शिशुसँगै आमातिर पनि ध्यान दिआ‌ैँ । महिलाको शारीरिक जाँच ज… https://t.co/FGOrBq8qJU
7,464 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite