Start Tracking

Recent tweets for "jaehyun"

RT @mydarlinghyun: 181127 #재현 #JAEHYUN https://t.co/Fhom2tNtc6
18 followers     anywhere     Reply Retweet Favorite
RT @chocolate970214: 190212 ICN 진짜 너무 잘생겻다...;; https://t.co/Xy1MxhfPU6 #재현 #JAEHYUN #NCT127 #NCT127_1stTour https://t.co/quy5dM6IG5
495 followers     Bangkok, Thailand     Reply Retweet Favorite
RT @jaehyunman: é pra ver esse tipo de compilação que eu entro aqui, aí jaehyun pq tão sem defeitos????? https://t.co/8NnWd7654a
116 followers     Reply Retweet Favorite
RT @nectarine139: 190129 HND #JAEHYUN #재현 #JOHNNY #쟈니 https://t.co/EwzQTduAFs
516 followers     𝓷𝓮𝓸 𝓬𝓲𝓽𝔂     Reply Retweet Favorite
RT @_POMPOM214: [N'-80] NCT in CHILE 3 : #JAEHYUN #재현 #NCT https://t.co/29RoZ5NORL
149 followers     23, Turkish, multifandom✌🏼     Reply Retweet Favorite
Jaehyun's Jisung's cousin who's in Stockholm to study architecture but before that he lived in Gävle😌which is where… https://t.co/P7XQD9KIbf
57 followers     🇸🇪 Lana     Reply Retweet Favorite
RT @vvsmylucas: taeyong, mark and jaehyun doing a ritual before performing whiplash: https://t.co/FxAOekAraQ
101 followers     Budapest, Magyarország     Reply Retweet Favorite
@dyojae jaehyun deve dar pra sentir o perfume de longe chitta também
1,032 followers     neotrash     Reply Retweet Favorite
RT @_POMPOM214: [N'-80] NCT in CHILE 3 : #JAEHYUN #재현 #NCT https://t.co/7LzQAALwlu
149 followers     23, Turkish, multifandom✌🏼     Reply Retweet Favorite
Anjae Upchar, cr:yoonohpic jaehyun doing aegyo, he's too cute 😚 https://t.co/R7WXovt64S
241 followers     side accnya prkjaesix     Reply Retweet Favorite
RT @TSOF__214: #NCT #NCT127 #재현 #JAEHYUN https://t.co/NMEQXQbiUi
278 followers     en el corazón de 재혀니 uwu     Reply Retweet Favorite
RT @jaehyunman: é pra ver esse tipo de compilação que eu entro aqui, aí jaehyun pq tão sem defeitos????? https://t.co/8NnWd7654a
407 followers     fan account     Reply Retweet Favorite
them: sao tụi nó ko nhắc tới tên mấy thành viên trung? nct: jisung nhắc tên winwin, jaehyun nhắc lucas, chenle nhắc… https://t.co/IXzwqUuyw6
61 followers     Washington, USA     Reply Retweet Favorite
RT @_JayTheater_: INTRODUCING JAEHYUN 알고보면 있는 허당끼ㅎㅎ, 오른쪽 팔 뒤의 점, 옆으로 누워서 잠들기 팬분들이 지어준 별명은 다 좋아하지만 기억에 남는 건 복숭아🍑 영화, 음악, 뮤비, 패션잡지. 옛날… https://t.co/DNXsQI9DZo
30 followers     Reply Retweet Favorite
RT @NCTgains: rt if you stan - taeil - johnny - taeyong - yuta - kun - doyoung - ten - jaehyun - winwin - jungwoo - lucas - mark… https://t.co/Eiwhf2P0In
139 followers     nct loona skz rv     Reply Retweet Favorite
RT @yoonohpic: jaehyun doing aegyo, he's too cute 😚 https://t.co/57yFz9Jttf
30 followers     나재민     Reply Retweet Favorite
@NCTsmtown_JAEHYUN you know what you fucking did.
63 followers     f(shinct)     Reply Retweet Favorite
RT @yoonohpic: jaehyun doing aegyo, he's too cute 😚 https://t.co/57yFz9Jttf
23 followers     Reply Retweet Favorite
RT @yukheizx: @dyojae Puts Jaehyun, yukhei e jeno
164 followers     Reply Retweet Favorite
@dyojae doyoung, jaehyun e sehun
670 followers     califórnia     Reply Retweet Favorite