Start Tracking

Recent tweets for "ನೀತಿ"

RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
320 followers     Shivamogga     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
12 followers     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
533 followers     Karnataka, India     Reply Retweet Favorite
RT @afsarkodlipet: ಕೃಷಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂದು ಧರಣಿಗೆ ಕುಳಿತ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ… https://t.co/KsiuEnPepy
43 followers     Reply Retweet Favorite
@INCKarnataka @BJP4Karnataka ಪ್ರಚಾರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಾ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತಾ https://t.co/2KxmZuqMVX
199 followers     Bengaluru, India     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
5,855 followers     257 विधानसभा प्रतापपुर     Reply Retweet Favorite
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗುತ ದೂರ‌ಗುವ ನೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಗಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುತಲಿವೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ. -- ಚಿದು.
8 followers     BIJAPUR     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
285 followers     Hajipur Vaishali Bihar India     Reply Retweet Favorite
RT @kadlajjichandru: ಮಾನ್ಯ @Madhu_Bangarapp ಅವರೇ, ಎರಡು ನುಡಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿ. #TwoLanguagePolicy
13 followers     Bengaluru, India     Reply Retweet Favorite
@VKkarthik169 ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು
69 followers     ಕುಣಿಗಲ್     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
606 followers     Bangalore     Reply Retweet Favorite
RT @PreetamHitnalli: #Complete_GPSTR_Process @CMofKarnataka @Madhu_Bangarapp @DKShivakumar @ShalaShikshana ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ… https://t.co/gpzbN9bW8S
71 followers     Reply Retweet Favorite
#Complete_GPSTR_Process @CMofKarnataka @Madhu_Bangarapp @DKShivakumar @ShalaShikshana ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ… https://t.co/gpzbN9bW8S
22 followers     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
1,197 followers     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
3 followers     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
432 followers     Roma     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
117 followers     Bengaluru     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
20,470 followers     Mumbai, Union Of India     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
40 followers     New Delhi, India     Reply Retweet Favorite
RT @INCKarnataka: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ನೀತಿ, ನಿಯಮ, ಮಾನದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. "ದಂಡ" ಹಿಡಿಯುವ ದಂಡದ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವುದಾದ… https://t.co/a7GRYXKp6V
2,851 followers     Bengaluru     Reply Retweet Favorite