Start Tracking

Recent tweets for "सक्दैनौ"

RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
13,751 followers     पाल्पा!नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
3,018 followers     Dang Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
8,189 followers     इटहरी, सुनसरी     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
9,532 followers     Salyan,Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
7,837 followers     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
3,542 followers     KSA (Dang) Deukhuri     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
191 followers     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
20,167 followers     pokhara Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
5,514 followers     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
2,642 followers     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
65,624 followers     Nepal पु.ब.न.पा.४ स्याङ्जा🇸🇬     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
3,347 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
14,770 followers     kathmandu,nepal     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
12,094 followers     खोज्दै छु     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
5,688 followers     पाल्पा,नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
52,116 followers     💞You search in your heart💞     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
9,188 followers     तेह्रथुम नेपाल     Reply Retweet Favorite
RT @hardlife371: पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
17,559 followers     Nepal bhaktapur     Reply Retweet Favorite
पानीमा यदी लेउ छ भने, त्यसमा हामीले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्दैनौ । उस्तै प्रकार, जसको मन आलस्यले भरेको हुन्छ , उस… https://t.co/E5kJ6som4v
12,479 followers     गण्डकी प्रदेश     Reply Retweet Favorite
कसैले तिमिलाइ चाहान्छ भने उस्लाइ भनिदिनु " धैर्य गर ,आज नभय भोलि सम्म पर्ख ,पर्खिन सक्दैनौ भने जाउँ अरु कसैलाइ प्रे… https://t.co/2PIEzMM6cb
19 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite