Start Tracking

Recent tweets for "लेखियो"

RT @maheshpandey21: @hamrorabi 'भौमान'को नागरिकतामा 'नाम: अभिमन्यु' भनेर लेखियो कि क्या हो? जिप्रका गएर सच्याउनुस है यता लेखेर हुँदैन ।
955 followers     Reply Retweet Favorite
@hamrorabi 'भौमान'को नागरिकतामा 'नाम: अभिमन्यु' भनेर लेखियो कि क्या हो? जिप्रका गएर सच्याउनुस है यता लेखेर हुँदैन ।
5,391 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
'भौमान'को नागरिकतामा 'नाम: अभिमन्यु' भनेर लेखियो कि क्या हो? म त्यो होइन भन्न थाले त!
5,391 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @MohnaAnsari: सामान्य मानिसको जनजिविका चलाउन धौ धौ छ, उपचार कसरी पाउने 😭 संविधानका अक्षरमा, स्वास्थय उपचार, आवास, खाध्य, पेशा व्य… https://t.co/HSR02QZztj
14 followers     Reply Retweet Favorite
RT @MohnaAnsari: सामान्य मानिसको जनजिविका चलाउन धौ धौ छ, उपचार कसरी पाउने 😭 संविधानका अक्षरमा, स्वास्थय उपचार, आवास, खाध्य, पेशा व्य… https://t.co/HSR02QZztj
449 followers     Reply Retweet Favorite
RT @MohnaAnsari: सामान्य मानिसको जनजिविका चलाउन धौ धौ छ, उपचार कसरी पाउने 😭 संविधानका अक्षरमा, स्वास्थय उपचार, आवास, खाध्य, पेशा व्य… https://t.co/HSR02QZztj
2,890 followers     Dubai, UAE     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
4,579 followers     Reply Retweet Favorite
RT @MohnaAnsari: सामान्य मानिसको जनजिविका चलाउन धौ धौ छ, उपचार कसरी पाउने 😭 संविधानका अक्षरमा, स्वास्थय उपचार, आवास, खाध्य, पेशा व्य… https://t.co/HSR02QZztj
36 followers     Reply Retweet Favorite
सामान्य मानिसको जनजिविका चलाउन धौ धौ छ, उपचार कसरी पाउने 😭 संविधानका अक्षरमा, स्वास्थय उपचार, आवास, खाध्य, पेशा व्य… https://t.co/HSR02QZztj
49,755 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
@Chopendra07 ॐ लेखियो😂
417 followers     Nepal 🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
10,511 followers     33°52'4.26" S 151°12'26.35" E     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
14,000 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
9,362 followers     Sydney, New South Wales     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
831 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
590 followers     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
790 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
222 followers     कवि मार्ग, मार्स     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
3,400 followers     Kathmandu, Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
5,910 followers     Australia     Reply Retweet Favorite
RT @ADH_RAJAN: @hamrorabi प्रकरणलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छु। सांसद हुन रवि अयोग्य थिए भन्नेमा म सुरुबाटै प्रष्ट थिएँ। राहदानी प्र… https://t.co/5knCI37U7W
628 followers     मलाया     Reply Retweet Favorite