Start Tracking

Recent tweets for "काठमाडौं"

RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
352 followers     Reply Retweet Favorite
काठमाडौँ आइपुगे भारतीय नवनियुक्त राजदूत https://t.co/69inwCKx8t
416 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
21 followers     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
169 followers     ktm     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
4,126 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
293 followers     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
161 followers     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
4,415 followers     Demotivational Speaker     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
808 followers     नेपालमै बस्छु । सुशासनको पक्षपाती ।     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
560 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
1,045 followers     Nepal,birgunj     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
207 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
1,667 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
1,132 followers     Pokhara     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
182,335 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
अस्ति काठमाडौं देखि वाराणसी @AirBuddha✈️बाट आउदा। TIA, Kathmandu ➡️LSIA, Varanasi https://t.co/lqp9aeamnA
66 followers     Kathmandu,Nepal 🇳🇵🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @BipinLAW: काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा आउँदो सत्र देखि जलविद्युत लगायत सबै प्रकारका ऊर्जा तथा सडक, रेलवेज, सुरुङ्गबा… https://t.co/IqxIIIJ5s3
5,414 followers     सुनसरी     Reply Retweet Favorite
यो मौसममा म मात्रै पानीले भिजेको हो अरु पनि भिज्छन् हो,, उपत्यका भित्रिंदा होस् वा बाहिरिंदा होस् जहिले एकै ठाउँमा… https://t.co/taOFMeDw8T
422 followers     Kathmandu     Reply Retweet Favorite
काठमाडौँ–६ मा अब्दुस मियाँको उम्मेदवारी घोषणा https://t.co/zBGEnYjG96
25,580 followers     Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @GamleKeto: नेपाल एक बहुभाषिक,बहुसंस्कृतिक,बहुजातीय देश हाे सबै जात धर्म,संस्कृति,भाषालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ........काठमा… https://t.co/3MURPzwVHZ
17,020 followers     Reply Retweet Favorite