Retweet Rank: 434,300 - approx 96.95 percentile

1,345
TWEETS
1,974
FOLLOWERS
2,513
FOLLOWING
Bio: कोहि कसैलाई पनि कमजोर नसम्झिनु होला रू ५ रुपैयाँको कलम पनि..... रु ५ करोडको चेक लेख्नको लागी काम लाग्छ ।

Get the most advanced stats for twitter

Track your retweets, engagement, monitor your brand, download retweets and do much more with Retweet Rank.

Sign in with twitter

Recent Retweets | Top Retweets | Download Retweets | Dashboard

RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???
RT @cooolsunil16: एउटा राणा लाई अर्को राणाको पोइले नजरबन्द गर्दै छ। राणा शासन चल्दै छ जनाब । नजरबन्द गर्नुको कारण के हो ???

You might like to see retweet rank of

 • पाले दाइ
 • Saroj Devkota
 • osburn619
 • Ujjwal T magar
 • Suraj
 • Olanchungola
 • prem thapa
 • Baulahakazi
 • Janak dhami Xettri
 • Ramesh Wosti
 • 🇳🇵Na Prasad Dahal🇳🇵(ण प्रसाद)
 • बुध्दिराम पण्डित
 • Prakash Poudel
 • 💙Kəndramani
 • susma stha
 • Shiva Poudel
 • बसन्त बिश्वकर्मा
 • House of Art
 • LAKIT.
 • Thumrahong rai

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now