Retweet Rank: - approx percentile

38,642
TWEETS
1,668,564
FOLLOWERS
0
FOLLOWING

Web: https://t.co/fc0N3emM5t
Bio: नेपाल र विश्वका महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटना र विषयवस्तुका समाचार सामग्रीका लागि सन् १९६९ देखि निरन्तर विश्वसनीय स्रोत (बीबीसी नेपाली सेवा । BBC News Nepali)

Recent retweets

No retweets found