Retweet Rank: - approx percentile

77
TWEETS
115,227
FOLLOWERS
0
FOLLOWING

Web: https://t.co/r3tyvLY48U
Bio: ig:vxiew.4q_ถ้าไม่ได้ตอบใครDmมาในไอจีนะคะ🤍#ไม่ส่งหน้าไม่ตอบทุกกรณี🙏 #ไม่ได้รับงาน #ไม่รับคอล กรุณาอ่านด้วยนะคะ🙏

Recent retweets

No retweets found